Zorgboulevard, Rotterdam

Over Zorgboulevard Rotterdam

In het voorjaar van 2008 droeg het Maasstad Ziekenhuis de projectontwikkeling rondom het nieuwe ziekenhuis over aan een consortium bestaande uit Vestia, Vitaal Zorgvast, BAM en Ballast Nedam. Samen richtten ze ‘Zorgboulevard Rotterdam BV’ op, met het doel in een eerste fase een zorgverzamelgebouw te ontwikkelen van 38.000m2 BVO, een parkeergarage met plek voor 2000 auto’s, een buitenterrein in te richten en plannen voor toekomstige uitbreidingen op tafel te leggen. Hoewel de planvorming in vergaand stadium verkeerde, waren er op dat moment nog geen harde afspraken over huur en ontbrak een goede financiële dekking voor het plan.

De rol van Stone22

Stone22 werd in maart 2008 benaderd door de aandeelhouders in Zorgboulevard Rotterdam BV om de rol van kwartiermaker/interim-directeur te vervullen in de nieuw opgerichte ontwikkelingsmaatschappij. Een andere noodzakelijke taak was het op een korte termijn sluiten van huurovereenkomsten met zorgpartijen en commerciële organisaties/instanties. Nadat er eind 2008 een definitieve invulling was gevonden voor de directiefunctie, heeft Stone22 zich verder toegelegd op het werven en contracteren van partijen en op het adviseren van Vestia (eindbelegger in Zorgboulevard Rotterdam BV) met betrekking tot het propertymanagement. Op 17 mei 2011 opende Zorgboulevard Rotterdam succesvol zijn deuren.

Ontwerp

EGM Architecten

Programma

Multi-tenantgebouw, zorginstellingen, 80.000m2 ziekenhuis, 40.000m2 commercieel, parkeergarage 2000m2


Realisatie

Activiteiten

(Her-) ontwikkeling, Concepten