Ruyterkade 128, Amsterdam

Over Ruyterkade 128

De Ruyterkade 128 is het ‘clubhuis’ voor het (internationale) netwerk van de ‘pioniers van de nieuwe wereld’. Mensen uit verschillende disciplines, die permanent bezig zijn met de innovatieve transitie van onze maatschappij, vinden hier hun werk- en of/ontmoetingsplek. De indeling van het pand is gericht op het bevorderen van interactie, het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen leden van de stichting. De verduurzaming van het pand en het innovatieve klimaatconcept vormen een voorbeeldfunctie en inspiratie voor deze doelgroep.

De rol van Stone22

Op het programma stond het herontwikkelen van een oud pand: een fabriekspand dat men al eerder transformeerde in een kantoorpand. Het gebouw kon echter wel een tweede transformatie gebruiken. Stone22 hield zich voornamelijk bezig met het (her)ontwikkelmanagement. We stuurden het ontwerpteam aan en realiseerden de bouw binnen een korte termijn. We contracteerden verschillende gespecialiseerde aannemers, zodat er meer kon gebeuren in een kort tijdsbestek. Er vonden sloop- en renoveerwerkzaamheden plaats en we lieten een extra etage bouwen. We hebben zoveel mogelijk bestaande materialen en installaties hergebruikt, omdat we met strakke budgettaire kaders te maken hadden. Voorbeelden zijn de zonneschoorsteen en het optimaal inzetten van zonlicht en –warmte, waardoor het energieverbruik zowel in de winter als in de zomer daalde.

Ontwerp

DoepelStrijkers / Müller & van Tol


Programma

Duurzame ontwikkeling van ca 1.400 m2 BVO kantoor- & horecaruimte


Realisatie

Activiteiten

Herontwikkeling