Matrix Innovation Center, Amsterdam

Over Matrix Innovation Center

De vijf bedrijfsverzamelgebouwen van Matrix Innovation Center (IC) bieden een inspirerende werkomgeving aan ICT-ers, nieuwe mediaprofessionals en Life Science-specialisten. Binnen het Matrix IC kunnen ondernemers en specialisten zich laten koppelen aan passende onderwijs- en onderzoeksinstituten voor bètawetenschappen en andere kennisintensieve bedrijven. Voor meer samenwerking en meer innovatie in het Science Park in Amsterdam.

De rol van Stone22

Eind 2005 kreeg Stone22 het verzoek van de nieuwe Raad van Commissarissen van Matrix IC om te helpen bij het opstellen van een nieuw businessplan voor het bedrijf. De exploitatie van de vijf bedrijfsverzamelgebouwen was suboptimaal, de leegstand te hoog en er waren liquiditeitsproblemen en verliezen. Het nieuwe businessplan leidde tot de benoeming van Geert Haksteen (vanuit Stone22) als statutair directeur in het voorjaar van 2006, met als doel dit plan uit te voeren. De eerste twee jaar hebben we negen maatregelen genomen:

1. Verbeteren dienstverlening en professionalisering met persoonlijk contact, korte lijnen en snelle service
2. Opbouwen vertrouwensband met directe betrokkenen
3. Uitbesteding controllerfunctie
4. Aankoop van vier panden die eerder langdurig werden gehuurd (en gezorgd voor uitbreiding)
5. Financiële herstructurering
6. Verhoging van de bezettingsgraad en voorkomen van leegloop
7. Verbetering van het financiële resultaat
8. Aanpassen van marketingstrategie op de doelgroep
9. Start ontwikkeling van een nieuw gebouw voor life sciences (inmiddels opgeleverd in gebruik genomen.

De jaren erna, tot op de dag van vandaag vervult Stone22 de directiefunctie op parttimebasis.

Programma

Vijf multi-tenantgebouwen, 20.000m2 BVO

Realisatie

Activiteiten

Asset Management, Real estate restructurering