British School of Amsterdam, Amsterdam

Over British School of Amsterdam

The British School of Amsterdam (BSA) is momenteel op drie locaties in Amsterdam gehuisvest. Voor de toekomst wil BSA over één gebouw beschikken waarin de huidige locaties met in totaal ca 900 leerlingen tussen de 3 en 18 jaar worden samen gebracht. Bij voorkeur een gebouw met karakter en historie. Deze wens werd verwezenlijkt met de aankoop van de voormalige strafgevangenis aan de Havenstraat 6, Amsterdam. Dit gebouw is ontworpen en gerealiseerd in de periode 1888 tot 1891 naar ontwerp van W.C.Metzelaar, rijksingenieur-architect voor gevangenisgebouwen.

De rol van Stone22

Sinds 2012 zijn wij betrokken bij de zoektocht en haalbaarheidsstudies naar een geschikte locatie voor de school in Amsterdam. Met de aankoop van het voormalige Huis van Bewaring aan de Havenstraat, Amsterdam, in begin 2017 is het herontwikkelingsproces gestart. Voorafgaand hieraan heeft Stone22 in nauw overleg met de gemeentelijke diensten, waaronder Bureau Monumenten Amsterdam en Stedenbouw, de randvoorwaarden voor de herontwikkeling van het gemeentelijk monument in kaart gebracht. Op basis hiervan hebben wij de selectie van het ontwerp-/adviseursteam verzorgt en voeren wij het ontwikkelmanagement van de herontwikkeling.


Ontwerp

Atelier Pro, van Hoogevest Architecten, Sant & Co

Programma

Herontwikkeling van voormalig Huis van Bewaring, gemeentelijk monument, tot een schoolgebouw van 14.000 m2 bvo school inclusief sporthal.

Realisatie

Activiteiten

Ontwikkeling & realisatie